Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2020 14:11:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 489_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (573.02 KB)
- ZD II-19-008-tabulka-skladeb-R01.pdf (147.66 KB)
- 489_Příloha č. 5_Soupis prací, souhrnný list stavby a výkaz výměr_UPRAVENÝ.xlsx (433.98 KB)