Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2020 17:25:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 489_Vysvětlení zadávací dokumentace IV.pdf (534.69 KB)