Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka přístrojového vybavení a drobného hmotného majetku
Odesílatel Jan Švára
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2020 09:46:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - č. 1

viz příloha


Přílohy
- 1309_01_09_vysvetleni_zmena_zadavaci_dokumentace_1_02_09_20.pdf (143.48 KB)