Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce centra poradenství a prevence FAPPZ
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2020 19:52:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 492_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (220.72 KB)
- 0325_D.2.pdf (419.87 KB)
- sokl.png (1.37 MB)