Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2020 16:20:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 523_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (228.99 KB)
- 2020-076-2 - Školní sklad FLD, trafostanice [zadání] s výkazem 2.10..xlsx (1.13 MB)