Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka software ArcGIS Extensions, SW ENVI - II.
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2020 20:18:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 524_VZMR_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (207.75 KB)