Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2020 22:03:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz přílohy


Přílohy
- 523_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (237.35 KB)
- 523_Příloha č. 5_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ.xlsx (1.13 MB)