Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2020 20:32:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 523_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (238.26 KB)
- Školní sklad + TS- zadání úprava střecha 16.10.zip (1.38 MB)