Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2021 14:07:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 514_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (229.13 KB)
- 514_ Příloha č.1_Příkazní smlouva_OPRAVA.pdf (226.37 KB)