Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2021 11:43:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 514_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (226.98 KB)
- 514_ Příloha č.1_Příkazní smlouva_OPRAVA2.pdf (226.36 KB)