Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda - vzdělávání zaměstnanců ČZU v oblasti měkkých a manažerských dovedností
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2021 09:45:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 520_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (222.71 KB)
- 520_Příloha č. 1_Smlouva_ÚPRAVY_210323.pdf (284.65 KB)