Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 23:16:23
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vyhrazená část dokumentace je zájemcům o podání nabídky k dispozici na vyžádání formou žádosti o zaslání.