Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení sladovny VCZZP
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 21:07:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 511_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (207.64 KB)