Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Interiérové vybavení do VCZZP
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2021 10:55:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 542_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (222.06 KB)
- přílohy.zip (1.07 MB)