Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Inhalační narkotizační přístroj (veterinární)
Sender Marcela Sedláčková
Sender organization Česká zemědělská univerzita v Praze [CRN: 60460709]
Recipient All (including public)
Date 30.04.2021 15:42:25
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Byla provedena oprava dokumentu Příloha č.4_Čestné prohlášení_Inhalační narkotizační přístroj a vložen platný vzor pro 2021.


Attachments
- Vysvětlení zadávací dokumentace_I.pdf (429.84 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace_I.pdf (429.84 KB)