Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Aktivní prvky IT do VCZZP
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2021 16:50:46
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Váš dotaz byl doručen po lhůtě, zadavatel se k němu tedy nebude vyjadřovat.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová