Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dentální jednotka pro použití ve veterinární praxi
Odesílatel Marcela Sedláčková
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2021 13:53:20
Předmět Výzva

Dobrý den,
rádi bychom vás oslovili ve věci podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na nákup dentální jednotky pro veterinární praxi.
S pozdravem
Marcela Sedláčková
sedlackovamarcela@af.czu.cz


Přílohy
- Vyzva_VZMR_Dentální jednotka.pdf (2.32 MB)