Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Endoskopický set
Odesílatel Marcela Sedláčková
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2021 14:06:53
Předmět Výzva VZMR Endoskopický set

Dobrý den,
rádi bychom vás oslovili k účasti na veřejné zakázce na dodávku endoskopického setu:
- Endoskopický systém včetně příslušenství a s tím spojené služby (doprava zboží kupujícímu do místa plnění, jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy u kupujícího, atd.).
- On-line poradenství technicko - provozního charakteru po dobu sjednané záruční doby, provádění záručního a pozáručního servisu.

Příjemný den přeje
Marcela Sedláčková
703 183 025


Přílohy
- Vyzva_VZMR_Endoskopický set.pdf (2.32 MB)