Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dynamometr do VCZZP
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2021 22:00:26
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu v příloze zasílám výzvu k podání nabídky.

Děkuji a jsem s pozdravem
Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze


Přílohy
- 581_Výzva.pdf (321.26 KB)