Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka kancelářského nábytku pro FŽP III.
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2021 16:42:50
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace II

viz příloha


Přílohy
- 564_Vysvětlení zadávací dokumentace II .pdf (235.48 KB)