Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka chemikálií, referenčních a dalších materiálů
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2021 16:03:55
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 559_Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (244.95 KB)
- 559_UPRAVENÁ Příloha č. 4_Technická specifikace.xlsx (123.61 KB)