Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka chemikálií, referenčních a dalších materiálů
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2021 19:05:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 559_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (251.51 KB)
- 559_UPRAVENÁ Příloha č. 4_Technická specifikace_290921.xlsx (123.03 KB)