Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka kancelářského nábytku pro FŽP III.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2021 12:22:15
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 564_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (248.07 KB)
- D.1.5.02_Kancelare_úprava.pdf (5.48 MB)
- D.1.5.02_Rozpocet-KancNab-VV_úprava.xlsx (14.96 KB)