Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Manipulační technika do VCZZP - II.
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2021 21:27:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 604_Vysvětlení výzvy k podání nabídek.pdf (218.20 KB)