Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Manipulační technika do VCZZP - II.
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2021 11:29:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 604_Vysvětlení výzvy k podání nabídek II.pdf (219.46 KB)
- 604_Příloha č. 3_Výkaz výměr_UPRAVENÝ.xlsx (30.53 KB)