Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka Laboratorního zařízení pro FLD
Odesílatel Magdaléna Bičová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2021 18:36:54
Předmět Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_Laboratorní zař. pro FLD_068.pdf (226.49 KB)
- Příloha č.2_Technická_specifikace_Laboratorní zař. pro FLD_část C_Vysvětlení ZD č. 1.docx (21.87 KB)