Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka Laboratorního zařízení pro FLD
Odesílatel Magdaléna Bičová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2021 14:57:24
Předmět Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace 2_Laboratorní zař. pro FLD_068.pdf (226.78 KB)
- Příloha č.2_Technická_specifikace_Laboratorní zař. pro FLD_část A_Vysvětlení ZD č. 2.docx (34.47 KB)