Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka Laboratorního zařízení pro FLD
Odesílatel Magdaléna Bičová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2021 16:52:07
Předmět Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace 3_Laboratorní zař. pro FLD_068.pdf (227.51 KB)
- Příloha č.2_Technická_specifikace_Laboratorní zař. pro FLD_část C_Vysvětlení ZD č. 3.docx (21.91 KB)