Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Service for metatranscriptome sequencing
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.12.2021 13:36:39
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

see Attachment in this message.

Mgr. Lucie Smrčinová
Legal Deparment


Přílohy
- 606_Explanation of the procurement documents.pdf (221.21 KB)