Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologie pro gastroprovoz a degustační kuchyni VCZZP - II.
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.04.2022 15:30:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 609_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (212.86 KB)
- Příloha žádosti o vysvětlení zadávací dokumenace I-minimální požadavky na technologické vybavení kuchyně.pdf (175.58 KB)
- 609_Příloha č. 4_Výkaz výměr_UPRAVENÝ.xlsx (79.67 KB)