Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologie pro gastroprovoz a degustační kuchyni VCZZP - II.
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2022 12:19:28
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace II

viz příloha


Přílohy
- 609_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (204.34 KB)
- 609_Příloha č. 4_Výkaz výměr_UPRAVENÝ_220426.xlsx (79.48 KB)