Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Standardy a další referenční materiály
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2022 17:39:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 630_Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (250.03 KB)
- 630_UPRAVENA_Příloha č. 4_Specifikace plnění_kalkulační model.xlsx (34.21 KB)