Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Servis NMR spektrometru
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2022 20:03:06
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

dovoluji si Vám zaslat výzvu k podání nabídek k výše uvedené zakázce.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová