Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění služeb cloud computingu pro FLD - II.
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2022 13:52:22
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 646_Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (222.81 KB)