Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL 2 a BSL 3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ-C
Odesílatel Jiří Udatný
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2022 08:51:45
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
obracím se na Vás s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.