Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Automatický podavač vzorků k spektrometru nukleární magnetické rezonance 500MHz
Odesílatel Alena Najmanová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2022 16:42:30
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
dovoluji si Vám zaslat výzvu k podání nabídek k uvedené zakázce. Ostatní dokumenty jsou dostupné na profilu zadavatele.

S pozdravem
Alena Najmanová
Česká zemědělská univerzita v Praze


Přílohy
- 640_Výzva k podání nabídek.pdf (418.33 KB)