Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Založení výzkumných ploch obnovy lesa
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2022 17:12:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 617_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (200.52 KB)