Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka kitů
Odesílatel Alena Najmanová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2022 16:44:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

viz příloha


Přílohy
- 645_Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (296.99 KB)