Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nové úpravy a revitalizace výukového a experimentálního arboreta Libosad II. - venkovní učebna
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2022 14:17:52
Předmět Výzva

Dobrý den,

dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky k uvedené zakázce. Připojuji zadávací dokumentaci, ostatní dokumenty naleznete na profilu zadavatele.

S pozdravem

Marketa Kohoutová
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze


Přílohy
- 650_Zadávací dokumentace.pdf (357.69 KB)