Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka laboratorních pipet a příslušenství
Odesílatel Alena Najmanová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2022 23:19:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 635_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (296.25 KB)