Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2022 14:27:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 548_Vysvětlení zadávací dokumentace XI.pdf (275.41 KB)
- 548_Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ_220701.xlsx (2.51 MB)