Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka AV techniky pro FŽP III.
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2022 14:10:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 567_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (200.65 KB)