Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2022 14:20:26
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 548_Vysvětlení zadávací dokumentace XII.pdf (248.13 KB)
- 548_Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ_220712.xlsx (2.51 MB)