Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka přístrojů a vybavení pro terénní diagnostiku II.
Odesílatel Alena Najmanová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2022 16:55:52
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

vyzýváme Vás tímto k podání nabídky k výše uvedené zakázce. Zadávací podmínky jsou k dispozici na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová