Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka přístrojů a vybavení pro terénní diagnostiku II.
Odesílatel Alena Najmanová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.08.2022 14:57:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- 659_Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (303.27 KB)
- 659_UPRAVENA_P3_Technicka specifikace_kalkulacni model.xlsx (22.10 KB)