Received message - invitation

Procurement procedure Dodávka záložních zdrojů (UPS) a baterií
Sender Alena Najmanová
Sender organization Česká zemědělská univerzita v Praze [CRN: 60460709]
Recipient All (including public)
Date 14.10.2022 17:23:32
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané pod názvem "Dodávka záložních zdrojů (UPS) a baterií". Zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele u této VZMR.
S pozdravem
Alena Najmanová