Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka záložních zdrojů (UPS) a baterií
Odesílatel Alena Najmanová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2022 08:57:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha.


Přílohy
- 666_Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (299.26 KB)
- 666_UPRAVENA_P3_Technická specifikace – kalkulační model.xlsx (10.93 KB)