Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava hájenky Vyžlovka čp. 76
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2022 17:09:38
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky do zakázky malého rozsahu na stavební práce.
Stavební práce podle projektové dokumentace pro realizaci stavby, provedení opravy stávající budovy RD - hájenka Vyžlovka čp. 76. Doba realizace 12/2022 - 8/2023.


Přílohy
- Zadávací dokumentace a výzva VZMR SP hájenka Vyžlovka čp. 76t.pdf (8.26 MB)