Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava hájenky Vyžlovka čp. 76
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2022 13:44:45
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci aby účastník, který podává nabídku, měl zkušenosti s realizací oprav a rekonstrukcí stavebních objektů, kterou prokáže čestným prohlášením k odstavci 7.4 Technické kvalifikační předpoklady, že alespoň 1 zakázka s výši plnění nad 3,0 mil. Kč bez DPH, byla realizována jako rekonstrukce domu k bydlení. Technickou kvalifikaci v tomto bodě nelze prokázat jinak než předložením reference nebo čestného prohlášení.
Ing. Jiří Neuhöfer, správní náměstek

Původní zpráva

Datum 24.11.2022 17:42:33
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dle podmínek zadávací dokumentace v článku 7.4 Technické kvalifikační předpoklady, je požadavek aby 1 zakázka s výši plnění nad 3,0 mil. Kč bez DPH, byla realizována jako rekonstrukce domu k bydlení. Je možné předložit i novostavbu bytového domu k splnění této podmínky?
Předem děkujeme za odpověď.