Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2023 pro Lesy ČZU
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2023 15:15:29
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace přílohy: Příloha č. 1 obchodní podmínky 2023 Návrh SOD část 2, Příloha č. 1 obchodní podmínky 2023 Návrh SOD část 3, Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 2023 - část 2, Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 2023 - část 3 obsahovaly nesrovnalosti (rozdíly) hodnot v parametru množství pro jednotlivé technologické postupy oproti hodnotám množství uvedeném v zadávací dokumentaci. Přílohy byly nahrazeny opraveným zněním označeným v názvu souboru jako v2 (verze2).